Er vi gode på Inkluderingsarbeid?

Breddeavdelingen kan være stolte av å si at vi lykkes med å inkludere flyktninger i fotball.

Vi har jobbet målrettet med inkluderingsarbeidet i Mjøndalen fotball i flere år. Vi startet vårt systematiske inkluderingsarbeid i 2010, vi møtte første flykningfamilien med fire barn og en søskenflokk noen år senere. 

Vi har vært tett på med disse søsknene og det har vært en glede å følge de opp i klubben. Tre av de spiller fortsatt fotball og en av de har debutert på damelaget vårt.

Det har vært et unikt samarbeid med foreldrene og lagledelsen.

I 2015 begynte vi å samarbeide med Flyktningtjenesten i kommunen. Barn som har lyst til å spille fotball, har fått varm velkomst i klubben. Vi veileder foreldrene slik at de får en forståelse for frivilligheten og følger opp barna sine. 

Vi har nå flere flyktningbarn i klubben som spiller fotball og noen har blitt fotballdommere. 

Noen av foreldrene har også blitt fotballdommere og stiller opp som vakt på a-kampene. De har fått forståelse for frivilligheten og dugnadsarbeidet.

Vi skal fortsette med vårt arbeid, vi vil få flere barn og unge med flyktningbakgrunn, de vil bli tatt godt i mot av spillere og lagledelse.

Tidligere flyktninger tolker og hjelper til. 

Forrige uke fikk G2013 en ny spiller som ikke hadde lært noe norsk ennå. Det var rørende å se planen treneren hadde lagd for å ta i mot den gutten. En spiller på det laget kunne snakke arabisk, han gjorde en god innsats og hjalp til, slik at den nye lagkameraten fikk en god start.  

Vi har språkcafe i MIF, hvor foreldrene kan komme å lære norsk og bli kjent med oss og Mjøndalen IF. 

Vi spiller ikke bare fotball hos oss,  men vi tar vare på hverandre og er rause.

Jeg selv kom til Norge som flyktning og det tok mange mange år før jeg følte at jeg var en del av noe som var større enn meg, det er det som ga meg tilhørighet i Mif. 

Barn og unge er sårbare og de trenger den tilhørigheten, det kan vi gi dem her i Mjøndalen.

-Genga

Del med dine venner!

Facebook
Twitter
X