Fotballstyret og administrasjon

Kontaktliste for alle lag og klubbfunksjoner

 

Fotballstyret

Leder: Tom Henrik Rogstad        

Pål Skistad 

Jens Martin Støten 
Guri Stenvåg 

Live Braathen Ellingsen

Richard Tandberg Olsen

Kristoffer Reinsfelt Arnesen

 

Administrasjon

Daglig leder: Håvard Kleven

Sportsjef: Bjørn Petter Ingebretsen

Hovedtrener a-lag : Kevin Nicol

Akademileder: Morten Mundal

Administrasjonsansvarlig, Sparebanken Øst Akademiet: Genga Ramanathan

Leder for breddeavdeling: Genga Ramanathan -930 46 581

Økonomiansvarlig: Lisbeth Groth – 472 93 219

Aktive lokalsamfunn: Dina K Skare Mølmen– 917 89 158

Event manager Arne Ellevset-900 10 857

Driftssjef: Petter Tallaksrud-950 33 626

Salgssjef: Morten Sørlie– 930 02 056

MIF shop: Ellen Solli