Fotballstyret og administrasjon

Kontaktliste for alle lag og klubbfunksjoner

 

Fotballstyret

Leder: Trond Stabekk – 98 21 40 54              
Medlemmer:

Pål Skistad – 90 85 03 78

Jens Martin Støten – 97 03 90 96
Jannike Strøm – 45 26 69 00
Guri Stenvåg – 93 02 84 64

Rune Dokken-90 97 35 67

Genga Ramanathan- 93046581 (ansattrepresentant)

 

Administrasjon

Daglig leder: Kjetil André Bergh-913 31 243

Hovedtrener a-lag og markedsmedarbeider:

 

Akademileder: Arne Marcussen – 94 79 88 80

Økonomiansvarlig: Lisbeth Groth – 472 93 219

Aktive lokalsamfunn: Dina K Skare Mølmen- 917 89 158

Event manager/Team manager A-lag: Arne Ellevset-900 10 857

Driftssjef og stadionansvarlig: Petter Tallaksrud-950 33 626

Salgssjef: Morten Sørlie- 930 02 056

 

 

 

 

 

 

 

 

X