Dommer

Dommerkontakt

Finn Rune Ridder Karlsen
Tlf 46660362

Oppgaver:

  • Være kontaktperson\veileder for klubbens dommere.
  • Arbeide for å rekruttere dommere i klubben og å følge opp disse.
  • Arrangere internt dommerkurs årlig i samarbeid med krets
  • Bistå cupansvarlige med å skaffe dommere til klubbens cuper.
  • Bistå med dommere til kamper i 5er og 7`er fotball.
  • Delta på trenerforum før sesongstart for å informere om evt regelendringer

For trenere/lagledere: 

Vårsesongen 2021 må lagene selv skaffe dommere til sine kamper i sjuer og femmerfotball.
I 3`er fotball kan en trener eller foresatt dømme.

Oversikt over hvilke dommere som kan kontaktes ligger her. Kan ingen dommere fra oppsatt pulje så er det lov å kontakte dommere oppsatt i andre puljer.

Hvert lag må ha med dommervest til kamp. Hentes fra lager i hallen og kan lagres i bagen. Etter kamp ber vi om at det sendes en liten SMS til dommerkontakt Finn Rune Karlsen på 46660362 der det gis en liten rapport om hvordan dommeren klarte seg i kampen. Husk å få med dommerens navn.

MIF betaler klubbens klubbdommere for å dømme barnefotballkamper. Dommerne får betalt direkte fra MIF etter innlevert skjema (leveres etter hhv sommersesong og høstsesong). Fint om dere hjelper dommeren til å huske på skjemaet.

For klubbdommere:

MIF låner ut klubbdommervester. Laget som har hjemmekamp medbringer. Trenger du fløyte – si i fra dommerkontakten.

Dommerskjemaet må du printe ut og bruke til kampene for å få betaling. Skjemaet kan sendes på mail til lisbeth@mif.no eller leveres i MIFs postkasse på stadion eller i inngangspartiet i hallen(på vegg mot heisen) etter vårsesongen og høstsesongen. 

Nb. Husk å påføre kontonummer.

Her er regler som du må lese gjennom før du skal dømme.

Generelt:
husk at det er du som bestemmer på banen
– vær klar og tydelig når du peker og gir beskjeder
– blås ordentlig/hardt i fløyta så spillerne hører deg
– forklar ungene hva som skjer – feks hvorfor det ble frispark.
– smil og vær blid
– ha på svart/mørk treningsbukse (caps er ikke tillatt)

Før kampen starter:
– Møt opp seinest 15 min før kampstart
– Kontakt begge lags trenere/lagledere og presenter deg. Finn ut om det er like draktfarger og om dere trenger markeringsvester. – Ta kjapt noen av reglene med trenerne – bla innspill i steden for kast (3er), sette innpå ekstra spiller når ett lag leder med 4 mål, ikke lov med utspill over midten og pressfrie soner.   

Om du opplever noe ubehagelig i forbindelse med dømming, ta kontakt med en gang med trener eller lagleder på MIFs lag og MIFs dommerkontakt (Finn Rune Karlsen, 46660362)

X