BREDDEAVDELINGEN

Kontaktliste for alle lag og klubbfunksjoner

Breddeavdelingen:

Leder for breddeavdelingen:  Genga Ramanathan – 93 04 65 81

Sportslig koordinator- og trenerveileder: Frode Røste-47 29 39 94

Arbeidsutvalg: