BREDDEAVDELINGEN

Kontaktliste for alle lag og klubbfunksjoner

Roller i breddeavdelingen:

Arbeidsutvalg- AU:

Hva gjør AU:

Arbeidsutvalget (AU) er en ressursgruppe som har en støttefunksjon i breddeavdelingen. Personene i utvalget er ikke valgte personer, men blir rekruttert inn. Personene i utvalget bør som et utgangspunkt være involvert i klubben enten som foresatt, frivillig, trener, lagleder eller medlem av klubben. Klubben skal ha en tydelig rollebeskrivelse av rollene som er behov for avdelingen, slik at det blir lettere å rekruttere medlemmer til AU. Rollene i avdelingen kan opprettes etter avdelingens behov. Utvalget ledes av leder for breddeavdelingen.

Administrasjonen og AU skal ha jevnlig møter hvor man deler informasjon, erfaringer og saker. Saker som kommer inn til AU, blir gjennomgått av ledelsen/administrasjonen og AU, før saker eventuelt blir sendt til fotballstyret i Mjøndalen IF. AU har innsyn i alle utviklings- og drift prosjekter og saker, men ikke personalsaker. AU består av administrasjon og frivillige medlemmer.

Avdelingen rapporterer til daglig leder i Mjøndalen IF fotball.

 

Vil du melde inn en sak eller gi ris eller ros, skriv HER