BREDDEAVDELINGEN

Kontaktliste for alle lag og klubbfunksjoner

Kontakliste alle lag og klubbfunksjoner.

BREDDEAVDELINGEN

Leder: Genga Ramanathan – 93 04 65 81
Søknads- tilskuddsansvarlig: Guri Stenvåg – 93 02 84 64
Arrangementsansvarlig: 
Medlemsansvarlig: Ove Nordli Winger – 93 44 08 00
Dugnadsansvarlig: 
FIKS ansvarlig: Simon Kvame – 99 73 63 91
Kvalitetsklubbansvarlig: Live B. Ellingsen – 41 55 60 60
Fair Play ansvarlig: Simen H Ellevset– 90 01 08 57
Medlem: Kjetil A. Bergh – 91 33 12 43 

Utstyrsansvarlig: Maren Hammerborg-91 70 45 36

Dommeransvarlig: Finn Rune Ridder Karlsen-46 66 03 62

Sportslig leder-Anton S. Kvilaas – 92 49 39 13

 

UTVALG

Sport:

Anton S. Kvilaas – 92 49 39 13

Bjarne K. Ingebretsen-91 10 15 74

Monica Korsgård-91 19 41 00

Brede Ruud Eriksen- 48 11 10 47

Jørgen Holm-97 03 90 71

Jentefotball:
Monica Korsgård-91 19 41 00
Brede Ruud Eriksen48 11 10 47
Per Arvid Gulbrandsen-92 48 13 07

Cup:

Kjetil Green Svendsrud

Stian Lein

Kvalitetsklubb: 

Live B. Ellingsen – 41 55 60 60

X