BREDDEAVDELINGEN

Kontaktliste for alle lag og klubbfunksjoner

Kontakliste alle lag og klubbfunksjoner.

BREDDEAVDELINGEN

Leder: Genga Ramanathan – 93 04 65 81
Medlem av arbeidsutvalg: Guri Stenvåg – 93 02 84 64
Cuparrangement : Lene Bakk-Røstad
Medlemsansvarlig: Ove Nordli Winger – 93 44 08 00
FIKS ansvarlig: Simon Kvame – 99 73 63 91
Leder av AU: Live B. Ellingsen – 41 55 60 60
Fair Play ansvarlig: Simen H Ellevset-917 88 978

Utstyrsansvarlig: Maren Hammerborg-91 70 4536

Dommeransvarlig: Finn Rune Ridder Karlsen-46 66 03 62

Sportslig koordinator- og trenerveileder: Bjarne K. Ingebretsen

 

Cup:

Kjetil Green Svendsrud

Lene Bakk-Røstad

Kvalitetsklubb: 

Genga Ramanathan