Kontaktpersoner

Kontaktliste for alle lag og klubbfunksjoner

Kontakliste alle lag og klubbfunksjoner.

FOTBALLSTYRET

Leder:   Trond Stabekk – 98 21 40 54              
Medlem: Pål Skistad – 90 85 03 78
Medlem: Jens Martin Støten – 97 03 90 96
Medlem: Jannike Strøm – 45 26 69 00
Medlem: Guri Stenvåg – 93 02 84 64

Daglig leder: Andre Nevstad 
Akademileder: Arne Marcussen – 94 79 88 80

ADM.UTVALGET I UTVIKLINGSAVDELINGEN

Leder: Guri Stenvåg – 93 02 84 64
Arr.ansvarlig: Elin Korsgård – 93 02 84 68
Medlemsansvarlig: fotball.medlem@mif.no
Web og SoMEeansvarlig: Mangler
Dugnadsansvarlig: Hilde B. Israelsen  – 90 93 25 13
FIKS og ungdomsfotball ansvarlig: Simon Kvame – 99 73 63 91
Kvalitetsklubbansvarlig: Live B. Ellingsen – 41 55 60 60
Fair Play ansvarlig: Ove Nordli Winger – 93 44 08 00
Administrasjon: Kjetil A. Bergh – 91 33 12 43 

AVDELINGSLEDERE UTV.AVD

Sportslig leder Ungdomsfotball 14-19 år
Anton S. Kvilaas – 92 49 39 13

Sportslig leder Barnefotball 6-13 år
Tom Inge B. Israelsen – 93 45 20 44

Sportslig leder Jentefotball
Brede Ruud Eriksen – 48 11 10 47 

Jentefotballutvalget
Julianne Oseth
Brede Ruud Eriksen
Per Arvid Gulbrandsen
Anette Kihle Langum

Cupstyret
Oversikt kommer

Utstyrsansvarlig: Haiman Askari – 90 75 04 11

Rollebeskrivelser:

X