Viktig informasjon gjeldende høstsesongen

NFF Buskerud har sendt ut følgende før høstsesongen starter opp:

VIKTIG INFO FOR GJENNOMFØRING AV HØSTSESONGEN
SMITTEVERN

Arrangørklubben er overordnet ansvarlig for at gjennomføringen av kampene er i tråd med
KORONAHÅNDBOKENS kapittel for kampgjennomføring.
• Utendørs er det på offentlig sted som hovedregel tillatt å gjennomføre
arrangementer med inntil 800 personer til stede totalt, det inkluderer utøvere,
trener, dommere og eventuelle tilskuere. Arrangement skal fordele deltakere i
grupper på inntil 200 stk.
• Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, oversikten skal oppbevares
på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager.
• Fair Play hilsen: Praksisen om at det ikke skal håndhilses før og etter kamper gjelder
også for høsten 2021.
• Tilskuere skal henvises til motsatt side av innbytterbenker/teknisk område og det skal
holdes 1 meter avstand.
• På innbytterbenken skal det holdes 1 meter avstand og det anmodes om at hvert lag
har håndsprit tilgjengelig.

GARDEROBER
• Garderober kan holdes åpne, men idrettslagene bør sørge for at det er mulig å holde
minst 1 meter avstand til andre personer ved bruk av garderoben, og at ulike grupper
ikke blandes i garderoben.
• Dersom det er vanskelig å ivareta dette, bør garderobene ikke være åpne for ordinær
bruk.
• Det anbefales at bortelaget og dommer(e) reiser og ankommer ferdig skiftet.
• Forsterket rengjøring er viktig, spesielt av berøringspunkter av hyppig brukte
kontaktpunkter og utstyr.
• Såpe og papirhåndklær bør være tilgjengelig på alle toaletter.
KAMPGJENNOMFØRING
Her følger et lite utdrag fra BREDDEREGLEMENTET som er overordnet
kampgjennomføringen.
• Kamprapport skal benyttes i alle klasser fra 12 år og eldre, hvor lagets spillere,
kontaktpersoner og trenere skal registreres.
• Spillere som står registrert på kamprapporten, men som ikke er til stede/benyttes –
skal strykes.
• Kamprapportansvarlig registrere hendelser (målscorere/advarsler/utvisninger)
underveis i kampen.
– Lagledere skal oppsøke dommer etter kampslutt, for sammen kontrollere og
godkjenne at kamprapporten er riktig utfylt.
• Der ikke annet følger av turneringsreglementet, skal dommeren møte senest 30
minutter før kampen og gi seg til kjenne for arrangørklubb.
• Har ikke dommeren møtt 30 min før eller til kampstart, skal lagene fortsatt forsøke å
gjennomføre kampen. Følger ikke annet av turneringsreglementet, skal ny dommer
utpekes etter bestemmelsene i Breddereglementet.

VED SYKDOM
• Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme og at
personer med milde luftveissymptomer ikke møter til aktiviteter
• Hvis det blir påvist smitte på en spiller etter en kamp, så er det viktig å forholde seg
til råd og veiledning dere får fra kommunens smittesporer.
• Kretsen skal ha beskjed om det er påvist smitte etter en kamp som medfører
karantene på lag.
• Lag som havner i karantene, må kontakte motstander og dommer samt kretsen. Vi
ber lagene være løsningsorienterte og sammen finne ny dato på utsatt kamp.
• Kretsen må få tilbakemelding på hvor lenge et lag er i karantene.

FAIR PLAY
• Vi oppfordrer til ett kort Fair Play møte før kampen mellom dommer, trenere,
lagkapteiner og kampvert(er). Målet er å ha en fair kamp (før-under-etter)
o Ha respekt for hverandres roller
o Tilskuere finner sin plass på motsatt side av innbytterbenker-/teknisk område
o Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt Fair play-klima under kampen
o Det må være enighet om å gjøre dommeren god
o Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner
• Kampverter: De er et sterkt ønske om at arrangør har kampvert(er) på alle kamper.
• Fair Play og Kampvertrollen

Del med dine venner!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
X