Velkommen til en ny sesong

En ny sesong nærmer seg. Det er spesielle tider.  Etter en amputert 2020-sesong så håper vi virkelig at vi kommer tilbake nærmere normalen og kan gjennomføre både en vår- og høstsesong i år.

Forventet seriestart er i månedsskifte april/mai. Forutsatt at det ikke kommer nye restriksjoner tilknyttet pandemien som gjør at oppstart utsettes.

Det har ikke vært mulig det siste året for klubben av avholde hverken foreldremøter eller andre åpne møter. Vi ser derfor behov for å komme ut med litt diverse informasjon til dere som er foresatte med barn i utviklingsavdelingen.

Hva er MIF fotball utviklingsavdelingen?
Fotballavdelingen i MIF består av 3 grupper. A-lag senior herrer og Akademiet som er den profesjonelle delen, og Utviklingsavdelingen. Utviklingsavdelingen driftes primært på frivillig basis og er klubben (MIF`s) største undergruppe.

Utviklingsavdelingen styrer etter følgende verdier:
 • LAGÅND ”Alle skal med, uavhengig av ferdighetsnivå og sosiale forutsetninger”
• INNSATS ”Vi verdsetter innsats i forhold til de forutsetninger som finnes i hvert enkelt barn”
• KAMERATSKAP ”Barna og voksne skal ta vare på hverandre”

Utviklingsavdelingen har følgende målsetninger:
• Tilrettelegge for en utviklende hverdag for spillerne med kamerater og gode trenere.
• Differensiering i trening og kamp etter ønsket nivå.
• Gi tilbud til de som har lyst til å spille fotball.
• MIF skal være en klubbstyrt klubb.
• Utvikle ledere, trenere og dommere gjennom oppfølging og kurs.
• Utvikle spillere som kan ta steget inn i klubbens akademi og videre inn i klubbens a-lag.

Organisasjon:
Administrasjonsutvalget (AU) er utviklingsavdelingens høyeste organ. Utvalget består primært av foresatte til barn/frivillige i MIF. Utvalget rapporterer til styret i Mjøndalen fotball. Administrasjonsutvalget (AU) skal ha månedlige møter. Minst en person fra Administrasjonsutvalget (AU) skal være med i fotballstyret til enhver tid.

Økonomisk drift
Aktivitetsavgiften legger grunnlag for å drifte fotballtilbudet i Mjøndalen IF fotball utviklingsavdeling. Denne kommer lagene og spillerne indirekte til gode og dekker bl.a leie av treningsfasiliteter sommer og vinterstid, trenergodtgjørelser, drift av avdelingen, utstyr til lagene (drakter, baller, medisinskrin, kjegler etc), påmelding til serier og cuper, trenerkurs, betaling til dommere m.m. Aktivitetsavgiften, sammen med cup-arrangementer og salgsdugnader er våre største og viktigste inntektskilder.

Utviklingsavdelingen har sin egen separate økonomi i MIF. Dvs våre inntekter går kun tilbake til drift av egen avdeling, ingenting annet. Våre største utgifter er leie av anlegg til kamp og trening for våre lag. Budsjettet for avdelingen i 2021 er på ca 2,7 millioner kroner. I tillegg så opererer de fleste lag med noe egen økonomi.

Baner
Utviklingsavdelingen benytter Vassenga Gress, Consto Arena, Mjøndalshallen og Vikåsen Kunstgress. Avdelingen har driftsansvaret med tilhørende kostnader for Vassenga og er leietager på de øvrige arenaene. Leiekostnader til bane er avdelingens desidert største utgiftspost.

Som utgangspunkt benyttes Vassenga i perioden mai-oktober, mens vi øvrige måneder leier oss inn i Mjøndalshallen, på Consto Arena og på Vikåsen KG.

Utviklingsavdelingen har stort og sterkt behov for egen kunstgressbane på Vassenga. Dette er et prosjekt klubben jobber med å realisere i nær fremtid.

Lags – og klubbdrift
Lagdriften baserer seg på frivillige foresatte som stiller som trenere og lagledere. Alle lag må ha en lagleder og helst flere trenere. Disse mottar en mindre årlig godtgjørelse for arbeidet. I i tillegg tilbyr klubben gratis trenerkurs og tøy. Utover det så må foreldre bidra rundt laget med som kampverter, til rigging av baner, på cupdugnader m.mer

Det behøves også frivillige til diverse klubbfunksjoner – disse rekrutteres fra lagene. Har du lyst til å bidra i klubben så oppfordrer vi deg til å ta kontakt med en av oss i AU. Det være seg som medlem i AU, frivillig på Vassenga, medlem i gruppa for ny kunstgressbane eller andre funksjoner.

Utstyr
Alle spillere får brun drakt eller keeperdrakt til låns. Denne leveres tilbake ved sesongslutt. Øvrig utstyr som shorts, strømper, treningsjakke/buks osv. kan kjøpes i MIF Shop. MIF Shop ligger på Consto Arena og har åpent hver torsdag 16.00-19.00 og på kampdag for a-laget.

Helt til slutt. På våre hjemmesider https://utviklingsavdelingen.mif.no/ finner du mye nyttig informasjon. Henviser spesielt til klubbhåndboka og sportsplan.

Hvis spørsmål, ris, ros eller andre tilbakemeldinger. Ta gjerne kontakt med en av oss i AU.
https://utviklingsavdelingen.mif.no/kontaktpersoner/

Del med dine venner!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
X