Anton, Tom Inge og Brede blir med videre

Året 2020 har vært spesielt og satt klare begrensninger i hva som har vært mulig å få til.

Vi ser framover og har tro på at 2021 blir året da vi kan tilnærme oss normalen! Etterhvert med vanlige treninger, kamper, cuper, trenerkurs, jentefotballcamp og andre tiltak som gjør aktiviteten vår bedre og gøyere.

Det er gledelig å melde at våre 3 sportslige ledere i utviklingsavdelingen forlenger sine avtaler og blir med videre inn i 2021. 

Anton S. Kvilaas
Fortsetter som sportslig leder for ungdomsfotballen, 14-19 år. Anton vil også ha det faglige ansvaret for hele utviklingsavdelingen og bl.a være ansvarlig for kursing av trenere. Anton har sin hovedjobb i Sparebanken Øst akademiet.

Tom Inge Brandvold Israelsen
Fortsetter som leder av barnefotballen, 7-13 år. Tom Inge er daglig leder på MIF IFO og leder for allidretten, samt at han også har en rolle i Sparebanken Øst akademiet. I utviklingsavdelingen har Tom Inge bl.a ansvaret for oppstart av nye lag og oppfølging av eksisterende lag.

Brede Ruud Eriksen
Brede går inn i sitt andre år som sportslig leder for jentefotball i klubben. Brede sin oppgave går bl.a på rekruttering av jenter og gjennomføring av rekrutterings – og sosiale tiltak. I tillegg følge opp klubbens lag.

i tillegg til disse vil Kjetil A. Bergh fortsette i sin administrative rolle i utviklingsavdelingen i 2021.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter