Aktiviteter som vi i MIF gjennomfører, skal oppleves som sikre for alle

Trafikksikkerhet

Aktiviteter som vi i MIF gjennomfører, skal oppleves som sikre for alle. Vi skal være bevisst på vårt samfunnsansvar og retningslinjene skal være holdningsskapende innen trafikksikkerhet. Vi skal bidra til at vi er tryggere på vei til og fra aktiviteter, og på reise.

Kjøre bil til fotballaktivitet

 • Vi tar vare på egne og andre sine barn
  i trafikken.
 • Du skal være et positivt forbilde.
 • Holdningene dine bak rattet blir lett overført,
  kjør forsiktig og vis sunne holdninger
 • Sjåføren skal passe på at alle har bilbeltet på,
  før turen starter
 • Beregn god tid.

Sykle til trening og kamp

 • Vi anbefaler at foreldre sykler mye sammen med egne barn, for eksempel til og fra fotballtrening. 
 • Bruk hjelm.
 • Bruk sykkelsti der det finnes.
 • Sørg for å være godt synlig i trafikken. Bruk alltid refleks i mørket. Dersom vi har fotballutstyret i ryggsekk, må vi ha refleks også på ryggsekken.
 • Sørg for at sykkelen har riktig utstyr, og at alt utstyret virker.
 • Barna må lære seg at de alltid skal stanse helt opp, og gå av sykkelen, før de krysser veien.
 • Selv om kjørende har vikeplikt for fotgjengere i gangfelt, må barn lære å ha øyekontakt med sjåføren, forsikre seg om at de blir sett og at sjåføren stanser helt før de leier sykkelen over veien.

Gå til trening og kamp

 • Bruk gangveier og fortau der det finnes
 • Velg alltid å gå på den tryggeste siden av veien.
 • Det er viktig å lære barna nøyaktig hvor de skal gå over veien på helt konkrete steder.
 • Sørg for å være godt synlig i trafikken.
 • Benytt alltid gangfelt, gangbru eller undergang der det finnes. 
 • Barna må lære seg at de alltid skal stanse helt opp før de krysser veien
 • Selv om kjørende har vikeplikt for fotgjengere i gangfelt, må barn lære å ha øyekontakt med sjåføren, forsikre seg om at de blir sett og at sjåføren stanser helt før de krysser veien.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter
X