SØK

Kontaktinfo

Mjøndalen Idrettsforening
Fotball Utviklingsavdelingen
Solløsgata 15
3050 MJØNDALEN

E-post:
Akademi: arne.marcussen@mif.no
Barn og ungdom:
guri_stenvag@hotmail.com

Org.nr.:937 739 443

Spørsmål om medlemsskap,
faktura o.l. sendes til
​fotball.medlem@mif.no

Innstruks for styring av lagsøkonomi i MIF Fotball utviklingsavdelingen

Økonomi MIF fotball utviklingsavdelingen 2018 i praksis

  • Utgangspunktet er at aktivitetsavgift og fellesdugnader hver enkelt spiller betaler inn/deltar på skal de dekke lagets grunnleggende kostnader for drift. Aktivitetsavgift og inntekter fra dugnader dekker følgende
  • Laget kan ha egen konto i MIF`s regnskap. Konto administreres av MIF`s forretningsfører. Ingen personer tilknyttet laget har selv tilgang til å ta penger ut av lagets konto.
  • Utgifter kontant. Lagleder legger ut selv og får tilbake beløp over bank fra klubb mot fremvist kvittering. Ved større beløp kan man avtale overføring fra klubb til lagleder på forhånd. Alternativt få ut kontanter fra klubbkassa på klubbkontoret.
  • Inntekter kontant: Lagleder kan ha en kassebeholdning for mindre inntekter (kakesalg etc.) og utgifter. Bør holdes under kr. 3000,-. Alle kontantinntekter skal føres på spesielt inntektsskjema som leveres forretningfører.
  • Inntekter faktura/bank: Alle sponsorinntekter skal faktureres av forretningsfører av hensyn til moms-regnskapet. Det er ikke moms på dugnadsinntekter, men også disse bør faktureres dersom det er snakk om beløp over 5.000 kroner. Dersom lagleder setter kontanter inn på MIF Fotballs bankkonto, må han/hun passe på å få med seg bilag fra banken, og påføre hvilket lag det gjelder før bilaget leveres forretningsfører.

Systemet krever en ryddig kontakt med forretningsfører. Vår forretningsfører, Mette S. Jensen,  har normalt kontortid på klubbkontoret(stadion) mandager og onsdager.. Hun kan nås på mail: mette@mif.no

Rammebetingelser:
Lagsøkonomi: Hvert lag styrer sine egne penger. Ingen andre lag eller deler av MIF vil ta fra et lag penger som det har skaffet selv til eget bruk.
Sponsorer: Klubben har rettigheter for salg av draktreklame på draktene. Ingen lag kan selge reklameplass på drakt, uten å involvere klubbens markedssjef.
Egne dugnader: Hvert lag kan skaffe seg så mange dugnader de ønsker.
Aktivitetsavgift: Lagleder leverer inn lagliste samt bemerkning om hvilke spillere som skal ha fritak.
 

Inntekter fra felles sponsorer og felles dugnader vil komme lagene mere indirekte til gode.
Det er bestemt at kjøp av drakter og utstyr skal foretas av MIF for å bidra til en samlet profil på MIF Fotball.
 


 

 
Våre samarbeidspartnere