IFO Fotball - ekstratrening etter skoletid

IFO, MIFs idrettsfritidsordning, inkluderer ved siden av annen bevegelsesaktivitet også et fotballtilbud hvor yngre barn kan øve fotball etter skoletid. Dette fotballtilbudet ledes av faglærte og erfarne utviklingstrenere. Mer info kommer.

 
Våre samarbeidspartnere