Klubb » Intern info egne lag » Diverse dokumenter » Fordeling dekning utgifter klubb\lag

Dekning av utgifter for lag 2019

Aktivitetsavgiften og pålagte dugnader fra MIF gir grunnlag for at klubben kan dekke følgende for lagene:

 1. Dommere til oppsatte kamper fra kretsen, d.v.s seriekamper og NM kamper.
 2. Leie av bane og betaling til dommer til treningskamper.
 3. Leie av baner til kamp\trening. Vassenga, Mjøndalshallen, Isachsen Stadion og Vikåsen KG.
 4. Tilgang på garderober og oppbevaringsrom til lagets utstyr.
 5. Tilgang på klubblokaler.
 6. Deltagelse i kretsens seriespill, deltagelse i 2 eksterne cuper.
 7. Klubben holder laget med drakter.
 8. Treningsballer(1 ball pr spiller) og tre match-baller.
 9. Vester, keiler, keeperhansker, keeperbukse og utstyr i legekoffert.
 10. Personalutgifter *
 11. Trener og lederutdanning.
 12. Overganger på nye spillere som kommer til klubbens lag i utviklingsavdelingen.
 13. Forsikring.


Lagene/spillerne må selv dekke:
1. Utstyr utover det som er spesifisert i hva MIF dekker.
2. Sesongavslutninger, treningsleire og lignende.
3. Cuper, utover de to som klubben dekker.
4. Reise - og boutgifter ved eksterne cuper eller andre tiltak.
​5 . Det kreves egenandel på tiltak i akademiets regi. Eliteturneringer og bortekamper i nasjonale serier hvor det benyttes fly, buss eller tog.

* Ungdomslag med betalte eksterne trenere må betale bidrag til trenerkostnaden.
 

 
Våre samarbeidspartnere