Aktivitetsavgift, dugnader mm

Her kommer oppdatert informasjon om hva som gjelder for 2019-sesongen.

Klubbmedlemskap

For å delta i aktiviteter i MIF kreves det medlemskap i klubben. Se ytterligere informasjon nederst på siden.

Aktivitetsavgifter
Det betales en aktivitetsavgift for våren og en for høsten. Aktivitetsavgiften betales på nett via systemet Superinvite. Alle som skal delta i trening og kamper må være påmeldt og ha betalt innen frist 31/3 for vårsesong og 15/8 for høstsesong.

Les her hva aktivitetsavgiften dekker

Vedtatte satser:

Akademi:

 • 1500,- pr måned gjeldende fra oppstart og t.o.m november,

Ungdom (14-19 år)

 • Vår: 4634,-
 • Høst: 1000,- eller toalettpapirdugnad*

9`er fotball (12 og 13 år)

 • Vår: 3707,-
 • Høst: 1000,- eller toalettpapirdugnad*

7`er fotball (10 og 11 år)

 • Vår: 2672,-
 • Høst: 1000,- eller toalettpapirdugnad*

5`er og 3`er fotball (6 til 9 år)

 • Vår: 2465,-
 • Høst: 1000,- eller toalettpapirdugnad*
 •  
 • Alle aktivitetsavgifter indeksreguleres med 50,- pr år.
 • Hospitanter på MIF U15 og MIF U17  faktureres etter egne satser. 40,- pr økt for interne spillere, 85,- pr økt for eksterne spillere. Faktura sendes ut hvert halvår eller ved avslutttet hospitering.
 • Ved betalingsutfordringer, ønske om faktura eller oppdelt betaling må AU kontaktes. Vi er behjelpelige.​ Send mail til fotball.medlem@mif.no
 • Innbetalt aktivitetsavgift refunderes ikke.

Linker til påmelding og betaling for vårsesong:

*Man kan velge toalettpapirdugnad framfor aktivitetsavgift høst om man ønsker det. Da forhåndsbetaler man for toalettpapir via Superinvite og får utdelt papir for salg medio september. Nb. Dette gjelder ikke akademispillere.

Link til betaling for høstsesongen legges ut senere.

Fellesdugnader

Det vil bli avholdt en salgsdugnad på høsten. Vi kommer tilbake med hva som skal selges i år.
Ellers så gjelder dugnadsinnsats på klubbens cuparrangement for barnefotball. For akademispillere gjelder deltagelse som instruktører på klubbens fotballskoler 2 dager pr år.

Egenandel på reiser med akademilagene
For deltagelse på nasjonale eliteturneringer kreves det en egenandel på kroner 750,- pr turnering for hospitanter. På reiser til bortekamper i nasjonale serier hvor det benyttes fly, buss eller tog kreves det inn en egenandel på kr 550,- pr reise for hospitanter. Det opprettes egne linker med mulighet til betaling av disse aktivitetene i forkant.

Moderasjon på avgift og kvote dugnad

Søskenmoderasjon er 30 % på aktivitetsavgiften. På salgsdugnad gjelder en kvote pr familie.

Deltagelse på satelitt
Deltagelse på NFF Buskerud`s satelitt koster kr 2000,- pr sesong. NFF Buskerud fakturerer MIF. MIF viderefakturerer beløpet til spiller.

Rabatt på sesongkort til spillere, trener og ledere

Frist for bestilling 15. mars

Spillere og trenere i utviklingsavdelingen gis tilbud om å kjøpe rabattert sesongkort gjeldene på a-lagets kamper i Eliteserien til kroner 250,-. Sesongkortene gjelder ståtribune og kjøpes og betales i Superinvite. Benytt denne linken - trykk her

Trenere/lagledere med betalt klubbmedlemskap kan bestille kortet ved å benytte denne linken - trykk her

Godtgjørelser

Foresatte som tar verv som trenere, lagledere eller i AU godtgjøres etter følgende satser:

 • Lagleder barnefotball 2000,-
 • Hovedtrener barnefotball 2500,- assistent 2000,-. Teller gruppa mer enn 20 spillere kan det gis godtgjørelse til ytterligere en assistent.
 • Lagleder ungdomsfotball 3000,-
 • Hovedtrener ungdomsfotball 5000,- assistent 2000,-
 • Medlemmer adm.utvalget (AU) 3000,-
 • Trenere med fullført grasrottrener kurs gis tilleggsgodtgjørelse på 500,-

Godtgjørelsen utbetales ved sesongslutt. Godtgjørelsen er skattefri.

Trenere og lagledere med betalt klubbmedlemskap får også profileringstøy som skal benyttes under trening og kamp. Klubben gir også tilbud om gratis trenerkurs og diverse seminarer.

Se vår klubbhåndbok

Klubbmedlemskap

Medlemskap i MIF for spillere:

I tillegg til aktivitetsavgiften så kommer medlemskap til klubben på ca 300 kroner. Denne administreres av klubben sentralt. Spillere som ikke betaler vil ikke være medlemmer av MIF og vil derfor ikke kunne delta på verken treninger eller kamp da de ikke er forsikret ved evt. skader og lignende. Klubbens medlemmer er dekket av en såkalt klubbforsikring, men dette forutsetter da at man står oppført som betalt medlem.

Meld deg inn i klubben her

Medlemskap i MIF for trenere og ledere:

Fra MIFs styre: Vi er tydelig på at alle som har roller som ledere eller trenere i MIF skal være medlem i MIF. Styret fastsetter med utgangspunkt i en utvidet tolkning av lovens §6 og gruppelederens innspill følgende som retningslinje: Enhver som representerer Mjøndalen IF som leder eller trener skal være medlem av foreningen. Av dette følger at frivillige uten lederansvar ovenfor andre nødvendigvis ikke må være medlem. Videre følger at det ikke stilles krav om medlemskap til foreldre/andre som sporadisk hjelper til med enkeltoppgaver.

Er du trener eller leder for MIFs lag må du være medlem i klubben. Alle medlemmer får klubbdress og tilgang på gratis kurs osv.

 

 
Våre samarbeidspartnere