Bjørn Torgersen ansatt som trenerkoordinator i MIF Junior Fotball

Det er med stor glede at styret i MIF Junior Fotball kan fortelle at Bjørn Torgersen har takket ja til jobben som trenerkoordinator for aldersbestemte fotballag i MIF for sesongen 2006-2007.

Bjørn Torgersen ansatt som trenerkoordinator i MIF Junior Fotball


10.11.2006

Det er med stor glede at styret i MIF Junior Fotball kan fortelle at Bjørn Torgersen har takket ja til jobben som trenerkoordinator for aldersbestemte fotballag i MIF for sesongen 2006-2007.

Bjørn er utdannet C-trener, og er som de fleste vet en ekte Mjøndalsgutt og patriot. Han har inntil i fjor vært trener for den suksessrike 1991-årgangen, og vil fremdelse i noen grad bidra der. Men først og fremst skal han nå koordinere klubbens arbeide med oppfølging av trenere og med enkelte spillere. Bjørns skal være en støttespiller og mentor for lagstrenerne, og må ikke oppfattes som en kritiker når han dukker opp på lagstreningene. Bjørn er god på dette – det er derfor han har fått jobben. Bruk ham!

Bjørns arbeidsoppgaver og mandat:

  • Påse at trenerne/lagene både i 7’er og 11’er fungerer i hht. Sportsplanen. Gi tilbakemeldinger til trenere/ledere.
  • Lede trenerforum – et fagforum for utvikling og samarbeide mellom lag på 11’er.
  • Mentor for lagstrenerne, observasjon av enkelte treninger på 11’er.
  • Pådriver for kursing/skolering av trenere. Påmelding av kurs.
  • Observasjon av spesielle talenter i enkeltreninger og kamper.
  • Sørge for at enkeltspillere har de rette arenaer for trening og kamper. Har instruksjonsrett overfor lagstrenere i denne  sammenheng.
  • Kretskontakt vedr. bylag og kretslag.
  • Bistå ved ansettelse av trenere.
  • Rapporterer til Styret v. Sportslig leder 11’er fotball.
  • Styret i MIF Junior Fotball.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter