Fotballstyret og administrasjon

Kontaktliste for alle lag og klubbfunksjoner

 

Fotballstyret

Leder: Tom Henrik Rogstad           

Medlemmer:

Pål Skistad 

Jens Martin Støten 
Guri Stenvåg 

Live Braathen Ellingsen

Richard Tandberg Olsen

Kristoffer Reinsfelt Arnesen

 

Administrasjon

Daglig leder: Kjetil André Bergh-913 31 243

Sportsjef: Bjørn Petter Ingebretsen-950 24 491

Hovedtrener a-lag : Kevin Nicol

Akademileder: 

Administrasjonsansvarlig, Sparebanken Øst Akademiet: Glenn Engan – 911 16 671

Leder for breddeavdeling: Genga Ramanathan -930 46 581

Økonomiansvarlig: Lisbeth Groth – 472 93 219

Aktive lokalsamfunn: Dina K Skare Mølmen– 917 89 158

Event manager Arne Ellevset-900 10 857

Driftssjef: Petter Tallaksrud-950 33 626

Salgssjef: Morten Sørlie– 930 02 056