Klubb » Organisasjon » Sportslig ledelse

Sportslig ledelse

Oppgaver avdelingsledere MIF fotball utviklingsavdeling

Utviklingsavdelingen er organisert i 2019 med avdelingsledere med ansvar for hver sin avdeling. 

Utviklingsansvarlig akademiet (Arne Marcussen)

Ansvarlig leder for det sportslige tilbudet og personal i akademiet.. Skal innkalle og lede trenerforumer, følge opp den sportslige aktiviteten og lede sertifiseringsprosess av akademiet inn mot NTF.

Ungdomsutvalget 14-19 år(Einar Bassøe, Stian Nedberg, Simon Kvame)

Ungdomsutvalget har det overordnede ansvaret for tilbudet som blir gitt til aldersgruppen 14-19 år. Utvalget skal følge opp lagene og se til at de jobber etter MIF`s målsetninger for denne aldergruppen. Med særlig vekt å frafallsproblematikk. Utvalget er også delaktig i treneransettelser. Fagansvarlig i aldersgruppen er ansatt trener i akademiet, Anton S: Kvilaas.

Utviklingsansvarlig 6-15 år administrativt(Tom Inge B. israelsen

Rollen har hovedansvar for MIF`s barnefotball 6-13 år og for akademiets rekrutteringsaktivitet opp til 15 år.

Instruks treneransvarlig
Intruks rekruttering

 

 
Våre samarbeidspartnere