Klubb » Organisasjon » Sportslig ledelse

Sportslig ledelse

Oppgaver avdelingsledere MIF fotball utviklingsavdeling

Utviklingsavdelingen er organisert i 2018 med avdelingsledere med ansvar for hver sin avdeling. Avdelingsledere er underlagt og rapporterer til sports- og administrasjonssjef i MIF fotball og adm.ansvarlig i MIF fotball utviklingsavdeling.

Utviklingsansvarlig akademiet (Arne Marcussen)

Ansvarlig leder for det sportslige tilbudet og personal i akademiet.. Skal innkalle og lede trenerforumer, følge opp den sportslige aktiviteten og lede sertifiseringsprosess av akademiet inn mot NTF.

Ungdomsutvalget 14-19 år. (Stian Nedberg og Einar Bassøe)

Ungdomsutvalget har det overordnede ansvaret for tilbudet som blir gitt til aldersgruppen 14-19 år. Utvalget skal følge opp lagene og se til at de jobber etter MIF`s målsetninger for denne aldergruppen. Med særlig vekt å frafallsproblematikk. Utvalget er også delaktig i treneransettelser.

Trener- og spillerutvikler 7-13 år (Tomas Evanger)

Har ansvar for å skape god aktivitet og skape læring innenfor klubbens målsetninger for denne aldersgruppen. Trener - og spillerutvikler  har en svært viktig oppgave ifht å øke kompetanse, forståelse og motivasjon hos trenere engasjert i vår barnefotball. Trener - og spillerutvikler skal delta i klubbens strategiske diskusjoner på sport og utvikling(teknisk hjerte) og samarbeide tett med Utviklingsansvarlig for akademiet og ungdomsutvalget.

Funksjonen har ansvar for trenerutvikling i barnefotballen, herunder å arrangere kurs og følge opp trenerne. Funksjonen har også for oppstart av nye alderskull årlig og andre rekrutteringstiltak.

Trener - og spillerutvikler  har også ansvar for klubbens fotballskoletiltak.

Instruks treneransvarlig
Intruks rekruttering

 

 
Våre samarbeidspartnere