Aktivitetsavgift, moderasjoner og medlemsskap

Aktivitetsavgifter, fellesdugnader og fritak 2017 MIF fotball utviklingsavdeling

Her kommer oppdatert informasjon om hva som gjelder for 2017 sesongen.

Aktivitetsavgifter
Fra 2017 sesongen skal det betales en aktivitetsavgift for vårsesongen og en aktivitetsavgift for høsten.  Aktivitetsavgiften betales på nett via systemet Superinvite. Alle som skal delta i trening og kamper må være påmeldt og ha betalt innen frist 31/3 for vårsesong og 20/8 for høstsesong.

Vedtatte satser:

·         Akademi:
Vår: 5179,-
Høst: 5179,-

·         Ungdom(14-19 år)
Vår: 4559,-
Høst: 1000,- eller toalettpapirdugnad

·         9`er fotball(12 og 13 år)
Vår: 3632,-
Høst: 1000,- eller toalettpapirdugnad

·         7`er fotball(10 og 11 år)
Vår: 2597,-
Høst: 1000,- eller toalettpapirdugnad

·         5`er og 3`er fotball (6 til 9 år)
Vår: 2390,-
Høst: 1000,- eller toalettpapirdugnad

Link til påmelding og betaling for høstsesong:
Akademiet: https://www.superinvite.no/#/invitation/68a9750337a418a86fe06c1991a1d64c
Øvrige lag: https://www.superinvite.no/#/invitation/2cd4e8a2ce081c3d7c32c3cde4312ef7

Fellesdugnader
Toalettpapirdugnaden som normalt er arrangert i mai utgår fra i år. Man kan velge toalettpapirdugnad framfor aktivitetsavgift høst om man ønsker det. Da forhåndsbetaler man for toalettpapir via Superinvite og får utdelt papir for salg medio september. Nb. Dette gjelder ikke akademispillere.

Ellers så gjelder dugnadsinnsats på klubbens cuparrangement for barnefotball. For akademispillere gjelder deltagelse som instruktører på klubbens fotballskoler 3 dager pr år.

Frivillige salgsdugnader vil også bli tilbudt og gjennomført i 2017. Dette kommer vi tilbake til!

Rabatter og fritak
Spillere og trenere i utviklingsavdelingen gis tilbud om å kjøpe  rabattert sesongkort gjeldene på a-lagets kamper i Obos-ligaen til kroner 216,-. Sesongkort for spillere gjelder ståtribune og kjøpes og betales i Superinvite sammen med påmeldingen til vårsesongen. Trenere/lagledere med betalt klubbmedlemskap kan velge mello stå- og sittetribune og kan bestille kortet ved å benytte denne linken: https://www.superinvite.no/#/invitation/dcda54e29207294d8e7e1b537338b1c0

Trenere og lagledere med betalt klubbmedlemskap får også profileringstøy som skal benyttes under trening og kamp. Klubben gir også tilbud om gratis trenerkurs og diverse seminarer.

Søskenmoderasjon er vedtatt endret til 30% på aktivitetsavgiften. Fritak for barn av trenere og lagledere avvikles f.o.m 2017. I stedet innføres godtgjørelse. Følgende er vedtatt av adm. Utvalget(AU)

  • Lagleder barnefotball 2000,- kroner
  • Hovedtrener barnefotball 2500,- assistent 2000,-. Teller gruppa mer enn 20 spillere kan det gis godtgjørelse til ytterligere en assistent.
  • Lagleder ungdomsfotball 3000,- kroner,-
  • Hovedtrener ungdomsfotball 5000,- assistent 2000,-(gjelder ikke akademiet)
  • Medlemmer adm.utvalget(AU) 3000,- kroner
  • Trenere med fullført c-trener kurs gis tilleggsgodtgjørelse på 1000,- kroner.

Godtgjørelsen utbetales ved sesongslutt. Godtgjørelsen er skattefri.

Nb. innbetalt aktivitetsavgift refunderes ikke.

Klubbmedlemsskap

Medlemsskap i MIF for spillere:

I tillegg til aktivitetsavgiften så kommer medlemskap til klubben på ca 300 kroner. Denne administreres av klubben sentralt. Spillere som ikke betaler vil ikke være medlemmer av MIF og vil derfor ikke kunne delta på verken treninger eller kamp da de ikke er forsikret ved evt. skader og lignende. Klubbens medlemmer er dekket av en såkalt klubbforsikring, men dette forutsetter da at man står oppført som betalt medlem.

Meld deg inn i klubben her

Medlemsskap i MIF for trenere og ledere:

Fra MIF`s styre: Er tydelig på at alle som har roller som ledere eller trenere i MIF skal være medlem i MIF. Styret fastsetter med utgangspunkt i en utvidet tolkning av lovens §6 og gruppelederens innspill følgende som retningslinje: Enhver som representerer Mjøndalen I.F som leder eller trener skal være medlem av foreningen. Av dette følger at frivillige uten lederansvar ovenfor andre nødvendigvis ikke må være medlem. Videre følger at det ikke stilles krav om medlemskap til foreldre/andre som sporadisk hjelper til med enkeltoppgaver.

Er du trener eller leder for MIF`s lag må du være medlem i klubben. Alle medlemmer får klubbdress og tilgang på gratis kurs osv.

 
Våre samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjøndalen Idrettsforening © 2004-18

Innholdsoversikt - Siteman CMS