IFO » Info » Plasstyper og priser

Plasstyper og priser

                               

Skoleåret 2018/19

2 dager pr uke eller formiddag hel uke - 1600,- pr mnd
3 dager pr uke - 2060,- pr mnd
4 dager pr uke eller formiddag hel uke - 2760,- pr mnd
5 dager pr uke - 3120,- pr mnd

         Ekstra dag - 170,- pr dag
         Ekstra morgenplass - 80,- pr dag

         20% søskenmoderasjon på barn nr. 2

 

Skoleåret 2017/18

  • 2 dager pr uke eller formiddag hel uke - 1600,- pr mnd
  • 3 dager pr uke - 1950,- pr mnd
  • 4 dager pr uke eller formiddag hel uke - 2600,- pr mnd
  • 5 dager pr uke - 2940,- pr mnd

         Ekstra dag - 170,- pr dag
         Ekstra morgenplass - 80,- pr dag

         20% søskenmoderasjon

 
Våre samarbeidspartnere