Nyheter » 2017 » Mai » Vi blir stadig flere!

SØK

Kontaktinfo

Mjøndalen Idrettsforening
Fotball Utviklingsavdelingen
Stadiongata 7
3050 MJØNDALEN

E-post:kjetil.bergh@mif.no

Org.nr.:937 739 443

Spørsmål om medlemsskap,
faktura o.l. sendes til
​fotball.medlem@mif.no

Nytt medlemssystem!

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - September - Oktober - November - Desember

Vi blir stadig flere!


12.05.2017

Sesongen er i gang og vi kan med glede se at over 360 spillere har registrert seg for å spille på våre lag denne sesongen!

Siden 2014 har vi en økning på 80 aktive spillere i utviklingsavdelingen, gledelig er det å se at jentene står for en stor del av denne økningen! Vi har nå 57 aktive jenter, mot 21 registrerte i 2014.

Tar vi med klubbens seniorlag på herre- og damesiden og FFU har MIF i år tett oppimot 450 aktive fotballspillere. Det er rekord, vi har aldri vært flere! 44 MIF- lag(også rekord) er påmeldt uilke serier denne våren og sesongen, NM kommer i tillegg. Ser oversikt over alle klubbens lag her

Vi synes selvsagt det er kjempeflott at vi stadig blir flere, det er jo et tegn på at man trives som fotballspiller i Mjøndalen IF. Samtidig er vi ydmyke på at alt alltid kan bli enda bedre og vi jobber daglig for å bli enda bedre som klubb. Sentralt i denne prosessen står kvalitetsklubbprosjektet til NFF, der vi i 2016 ble sertifisert på nivå 1. Nivå 2 er vi som første klubb i Buskerud allerede i gang med og håper å komme i mål med innen et års tid.

Parallelt med dette jobbes det bl.a med integreringstiltak for flyktninger, vi vil gjerne ha de med hos oss og integrere de i felleskapet via fotballen! Vi jobber med frafallsproblematikk, vi har på veien mistet for mange i alderskullene 98,99 og 00. Kull som i år skulle utgjort vårt G19 lag. Vi jobber med dommerutvikling, trenerutvikling og kursing av ledere på NFF`s kursstige. Vi har hatt over 25 stykker på NFF`s leder 1 og leder 2 kurs de siste årene, vi har også hatt leder av AU med på leder 4 nå i våres.

Kursing av trenere i barnefotballen er et av de sentrale kravene i kvalitetsklubb. I løpet av året skal alle våre hovedtrenere i barnefotball ha minst c-trenerkurset. Vi har tro på utvikling av egne trenere, og med kursing vet vi at de blir enda bedre som trenere og spillerne får en enda bedre treningshverdag og vil forhåpentligvis trives med fotball enda lenger. En nøkkel for oss er også få med foreldretrenerne over i 9`er og 11`er fotball da vi vet at tilgangen på eksterne trenere er begrenset.

Vi liker å være åpne på det vi gjør. Spesielt når det gjelder økonomi og sportslige prioriteringer. Vi vet at dette er temaer som det lett blir diskusjoner om. Debatt om kostnader ved å drive fotball har gått i mediene nå i vinter, vi er selvsagt klar over dette og jobber for å holde kontigenter etc. så lave som mulig i vår driftsmodell.  25.april hadde vi åpent infomøte for de foresatte i utviklingsavdelingen hvor bl.a presentasjon av økonomi var tema. Gledelig var det at så mange møtte, både for å få en presentasjon fra klubbens daglige leder og for å komme med innspill og tilbakemeldinger. Et av temaene som dukket opp var drift og rekruttering til klubbens akademi. Vi valgte da å innkalle til nytt åpent møte mandag 15.mai. Vi gjør dette fordi det er viktig for oss å få tilbakemeldinger og fordi det i noen sammenhenger er fint å kunne gi utdypende informasjon om hvordan ting henger sammen og hvorfor klubben har valgt å gjøre det sånn vi gjør det.

I løpet av året har vi en masse arrangementer i egen regi. Med fare for at noe glemmes, nevner: treninger, kamper, treningskamper,cuper, fotballskoler, dommerkurs, trenerkurs, jentecamp, fair play møte, foreldremøter, mif extra, mif fokus, trenerforum, kick off, åpne møter, lagsmøter, temamøter. For å få til alt dette trengs det mye hjelp og frivillighet!

Vi er heldige i MIF, det er sjelden problem å verve trenere, lagledere, medlemmer til cupkomiteen, AU og frivillige i andre roller til å bidra. Sånn er det ikke i alle klubber, uten all denne frivilligheten kunne vi lagt ned i morgen.

Tusen takk til alle som bidrar og lykke til med årets sesong!

Mvh
Kjetil A. Bergh
Adm. Leder
MIF fotball utviklingsavdeling

 
Våre samarbeidspartnere