Nyheter » 2017 » Januar » Søknad om IFO-plass 2017/18 åpen

SØK

Kontaktinfo

Mjøndalen Idrettsforening
Fotball Utviklingsavdelingen
Stadiongata 7
3050 MJØNDALEN

E-post:kjetil.bergh@mif.no

Org.nr.:937 739 443

Spørsmål om medlemsskap,
faktura o.l. sendes til
​fotball.medlem@mif.no

Nytt medlemssystem!

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - September - Oktober - November - Desember

Søknad om IFO-plass 2017/18 åpen


04.01.2017

MIF IFO åpner for søknader om plass for skoleåret 2017/18

Idrettsfritidsordning er en fritidsordning før og etter skoletid med fokus på aktivitet og bevegelsesglede.

MIF IFO har som formål å

1.           Fremme barnas fysiske aktivitet, og inkludere dem i MIFs fellesskap og verdier

2.           Oppfylle de nasjonale anbefalingene med 60 minutters fysisk aktivitet hver dag

 

På IFO vil man være innom en rekke forskjellige leker og aktiviteter, turer i skog og mark osv.
MIFs egne idretter turn, håndball, bandy, ski, judo, sykkel, basebal og fotball vil også stå i fokus.
All aktivitet er ledet av dyktige og engasjerte aktivitetsledere.

Tilbudet er et heldagstilbud med åpningstid fra 07:00-17:00 mandag til fredag.
IFO er også åpent høst, vinter og deler av sommerferien.

I tillegg til aktiviteter tilbyr vi mat, frukt og leksehjelp hver dag.
 

Priser og plasstyper

2 dager pr uke – 1600,- pr mnd
(eller formiddag hel uke)

3 dager pr uke – 1950,- pr mnd

4 dager pr uke – 2600,- pr mnd
(eller ettermiddag hel uke)

5 dager pr uke – 2940,- pr mnd

Påmelding

Mer info og link til påmelding finner dere her

Spørsmål?
Kontakt daglig leder Herman Kristensen på tlf 934 17 433 eller herman@mif.no

 
Våre samarbeidspartnere