Nye spillere

Alle nye spillere må registreres hos klubben og betale klubbmedlemsskap og aktivitetsavgift før de kan delta i kamper for klubben.

9`er og 11`er fotball
Spillere som skal melde overgang til MIF må fylle ut og levere inn SAMTYKKESKJEMA. Ferdig utfylt skjema leveres trener eller utviklingsleder.

Alle overganger skal godkjennes av utviklingsleder. Vi henvender oss aldri direkte til spillere. Henvendelser som kommer fra spillere som spiller i andre klubber skal rettes til utviklingsleder.

Spillere som spiller i andre klubber og som ønsker å komme på PRØVESPILL i MIF må ha godkjennelse fra tidligere klubb. Denne må framvises på første trening.

MIF er opptatt av at alle prosseser rundt overganger er åpne og ryddige.

Barnefotball
MIF`s barnefotballtilbud gis primært til barn som går på skole i Mjøndalen. Inntak av spillere som sokner til andre skolekretser og klubber skal behandles av utviklingsleder. Nåværende klubb blir kontaktet slik at man kan drøfte ulike løsninger. MIF`s holdning er at spilleren i utgangspunktet skal spille på lag med sine klassekamerater og venner i nærmiljøet.

Det kreves ingen registrering i kretsen eller NFF ved klubbskifte av spillere til og med det året de fyller 12 år. Men det skal fylles ut SAMTYKKESKJEMA for klubbskifte. Skjemaet leveres utviklingsleder.

 

 

 
Våre samarbeidspartnere