MIF Fokus

MIFs barnefotballavdeling har i tillegg til den regulære lagaktiviteten også en separat utviklingsarena kalt MIF Fokus. Mer info følger.

 
Våre samarbeidspartnere