Kampvert

Her kan dere lese om kampvert oppgaven.

 

Dette er en viktig oppgave som alle hjemmelag skal ha.

Foreldrevettregler

Foreldrevettregler

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Treningstider frem til sommeren 2015

 

J10 trener ute på Vassenga onsdager kl 17:30-19:00

 

Husk drikke.

Dugnadsvakter Bendit Cup lørdag 5. april

LØRDAG FØRSTE ØKT HALLEN/STADION

OPPMØTE I MØTEROM OVER KAFEEN PÅ MIF HUSET.                                                                          

Dag        Tid                   Type vakt            Navn     Tel          Lag

lørdag  07:30-12:00        Cupansvarlig                              Geir Opdahl       95230584            

lørdag   07:30-12:00        Ansv. hallvakt                            Bjørnstad                           2004

lørdag   07:30-12:00        Hallvakt billett                            Verheul                               2004

lørdag   07:30-12:00        Hallvakt                                     Abbasi                                2004

lørdag   07:30-12:00        Hallvakt                                     Hårstadstrand                      2004

lørdag   07:30-12:00        Hallvakt                                     Chi Ho                                 2004

lørdag   07:30-12:00        Hallvakt                                     Damli                                  2004

lørdag   07:30-12:00        Hallvakt                                     Ferizi                                  2004

lørdag   07:30-12:00        Speaker/sekretariat hallen           Hval                                    2004

lørdag   07:30-12:00        Stadionvakt billett/kiosk              Hamberg                              2004

lørdag   07:30-12:00        Stadionvakt billett/kiosk              Espen foreldre                      2004

lørdag   07:30-12:00        Stadionvakt billett/kiosk              Hansen                                2004

lørdag   07:30-12:00        Stadionvakt banen                     Lando                                  2004

lørdag   07:30-12:00        Speaker/sekretariat stadion        Rogstad                               2004

lørdag   07:30-12:00        Ansvarlig kioskvakt                    Gry Inger Vilming Karlsen      J05/06

lørdag   07:30-12:00        Kioskvakt                                 J05/06                                  J05/06

lørdag   07:30-12:00        Kioskvakt                                 J05/06                                  J05/06

lørdag   07:30-12:00        Kioskvakt                                 J05/06                                  J05/06

lørdag   07:30-12:00        Kioskvakt                                 J05/06                                  J05/06

lørdag   07:30-12:00        Kioskvakt                                 J05/06                                  J05/06

lørdag   07:30-12:00        Kioskvakt                                 J05/06                                  J05/06

 

 
Våre samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjøndalen Idrettsforening © 2004-17

Innholdsoversikt - Siteman CMS