Trening J7 onsdag 16. sept

Dagens trening er flyttet til stadion pga vannmengder. Samme tid.

 

Oppstart Høst Jenter 2008

Første trening er 9. september kl 17:30-18:30 på Vassenga.

Se aktivitetsplan her.

HUSK: Foreldremøte 23. september etter trening.

 

Oppstart Jenter 2008

Vi går straks i gang med oppstart av J7 (født 2008).

Det blir holdt foreldremøte Torsdag 15. januar kl 18:00 på MIF Huset (Salen)

Idretten drives av frivillighet og vi søker foreldre som trenere og lagleder til dette laget. Som trener vil du få oppfølging og det du trenger av klubben og vi vil alltid være tilgjenglig for deg.

 

Ta kontakt med sportslig leder Mariah Karlsen på mariah@mif.no eller tlf 452 48 196 om du er nygjerrig på eller interessert i trener/lagleder verv.

 

Foreldrevettregler

Foreldrevettregler

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

 
Våre samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjøndalen Idrettsforening © 2004-17

Innholdsoversikt - Siteman CMS